FORSIDE

SKOLER

BLIV MEDLEM

VÆR MED

STØT

PROJEKT

HISTORIE

OM OS

KONTAKT


OM PROJEKTETFørste del af Struers Folkeskov skal plantes i oktober 2020 (uge 42, 43 og 44). En del af skovrejsningen vil foregå ved professionel hjælp, en del ved Struer bys skoleelevers hjælp og en del ved hjælp af Struers borgere i alle aldrer. I foråret 2021 skal den sidste del af Struers Folkeskov plantes.

Så snart vi har konkrete datoer for arrangementer i forbindelse med skovrejsningen, vil vi oplyse om dem her og på vores facebook-side.

Struers Folkeskov skal ligge ved Kvistrup Møllebæk, Hjermvej, ikke langt fra Gimsing Kirke, Limfjordsskolen og Kjelding Høj. Motionssporet ”Den Grønne Ring” går lige forbi området. Det areal, Folkeskoven har til rådighed, er på 8 hektar, og Struer Kommune ejer jorden. På et velegnet område på ca. en hektar bliver der med kommunens hjælp etableret handicapvenlige stier. Senere, når skoven er vokset op, vil der bl.a. kunne etableres shelterplads og ‘natur-lydrum’. Det er meningen, at skoven skal byde på varierende oplevelser for alle sanser. Stierne i skoven vil - bortset fra de handicapvenlige - være trampestier. Der vil blive sat bænke op på strategiske steder i skoven. En del af arealet ligger meget højt, og der vil blive taget hensyn til muligheden for udsigt over landskabet og fjorden.

Arealet bliver opdelt i områder med løvskov, nåleskov, randbeplantning samt åbne områder med enkeltstående træer. Træerne udvælges bl.a. ud fra deres evne til at fremme biodiversiteten i området og binde CO2. Det er desuden prioriteret at plante træer og buske, der er hjemmehørende i Danmark, så skoven kan udvikle sig til naturskov.

BØRNENES SKOV

På et egnet sted på arealet skal “Børnenes skov” ligge. Her vil alle træerne være plantet af Struer-børn. Tanken er, at børnene løbende skal kunne besøge skoven og følge deres træer vokse op og forhåbentligt have lyst til at genbesøge deres ‘eget træ’, når de er blevet unge og voksne. I forbindelse med folkeskoven vil der også være mulighed for at gennemføre læringsprojekter.Placeringen af Struers Folkeskov syd for Struer i retning mod Hjerm.

HVORFOR VIL VI REJSE STRUERS FOLKESKOV?

Visionen med projektet Struers Folkeskov er at skabe en bynær skov i Struer kommune.

Skoven skal rumme og understøtte følgende:

 • Medvirke til at fremme biodiversiteten og øge naturkapitalen i Struer kommune.

 • Bidrage til løsning af nogle af de klimamæssige udfordringer ved optagelse og binding af CO2 og gennem regnvandsbassiner at forsinke udledningen af regnvand og modvirke oversvømmelser.

 • Medvirke til beskyttelse af drikkevandsreservoir under skoven.

 • Gøre det lettere for borgerne i Struer kommunen at opleve og dyrke naturen i form af en naturlig skov, herunder også borgere med handicap (fx kørestolsbrugere).

 • Motivere til øget bevægelse og tid til ro og fordybelse i naturen og hermed fremme folkesundheden i Struer kommune.

 • Understøtte natur-aktiviteter, som fx naturformidling, piledyrkning og fletning, opsætning og observation af fuglekasser, samling af svampe osv.


 • Skoven skal drives efter et kodeks, der er vedtaget af foreningens generalforsamling:

 • Skoven skal være til glæde for befolkningen i Struer Kommune.

 • Skoven skal fremme biodiversitet i Struer Kommune.

 • Der må ikke anvendes pesticider.

 • Der må ikke drives kommercielt skovbrug.

 • Skovens nærmeste naboer informeres om projektets indhold, og i rimeligt omfang skal Folkeskoven drives under hensyntagen til de nærmeste naboer. • Sponsorer og samarbejdspartner:

  Hovedsponsorer


  Struer - Lemvig
  Gråbøl Fonden


  Guldsponsorer

  Sølvsponsorer  Bronzesponsorer