FORSIDE

SKOLER

BLIV MEDLEM

VÆR MED

STØT

PROJEKT

HISTORIE

OM OS

KONTAKT


HISTORIE

Under valgkampen til kommunalvalget i 2017 lancerede Alternativet Struer-Lemvig et projekt, der havde til formål at skabe en bynær skov i Struer kommune. Projektet skulle finansieres ved en indsamling blandt kommunens borgere og målsætningen var at indsamle 50.000 kr. Projektet blev opdaget af sangeren Lukas Graham, der donerede 50.000 kr. til projektet. Derudover blev der indsamlet 10.000 til folkeskoven.

I første halvdel af 2018 blev der i samarbejde med Struer kommune fundet et egnet stykke jord for enden af Park Alle og der blev arbejdet på at konkretisere projektet med udgangspunkt i denne placering.

I juni 2018 blev der, på opfordring fra kommunen, stiftet en upolitisk forening - “Struers Folkeskov”, der har til formål at planlægge etablering og herefter stå for driften af folkeskoven. Alternativet forpligtede sig til at bidrage med finansiering af træer ved anvendelse af de indsamlede midler, i alt 60.000 kr., når etableringen af folkeskoven blev endeligt godkendt af kommunen.

I sidste halvdel af 2018 hvervede foreningen Struers Folkeskov ca. 100 medlemmer og bestyrelsen udarbejdede et projektforslag til etablering af folkeskoven forenden af Park Alle til Teknik, Miljø og Klimaudvalget.

På TMK-udvalgsmødet i februar 2019 blev planerne om etablering af folkeskoven på dette areal dog sat i bero, og der blev arbejdet på at finde en ny placering.

I april 2019 fandt kommunen en ny potentiel placering ved Kvistrup Møllebæk og foreningen Struers Folkeskov blev bedt om at udarbejde et nyt projektforslag til behandling i TMK-udvalget i november 2019, hvorefter kommunen efter at have godkendt projektforslaget, udarbejdede en brugsaftale mellem kommunen og foreningen Struers Folkeskov.

I foråret 2021 blev Struers Folkeskov plantet, dels med assistance fra professionelle (Skovdyrkerne), dels med håndkraft af over 50 frivillige og ca. 1100 skoleelever fra Parkskolen, Struer Friskole, Bremdal Skole, Limfjordsskolen og Hjerm Landsbyordning. Dette blev gennemført med stramme regler for omgang på grund af coronapandemien, og vi skylder især vores frivillige en stor tak for at det lod sig gøre under vanskelige vilkår.I løbet af 2019 og 2020 fik vi tilsagn fra flere fonde og sponsorer om økonomisk støtte, uden hvilken vi heller ikke var kommet i mål. Foruden vores første sponsorer/donatorer - Lucas Graham, Alternativet Struer-Lemvig, Struer kommune og private struerboere takker vi også Færchfonden, Gråbøl-Fonden, Friluftsrådet og Growing Trees Network Foundation og Grønt Guld/Danmarks Naturfredningsforening, XL-Byg Tømmergaarden Struer, Hvidbjerg A/S, Hvidbjerg Bank, Mr. Arthur, Martin Munkebo A/S og Skovdyrkerne.

I starten af september 2021 bevilgede Struer byråd penge til at en gammel mergelgrav på området blev renset op, hvilket derefter skete omgående. Mergelgraven danner et naturligt, afskærmet område for aktiviteter i skoven, og der er etableret bålplads med siddepladser.

I starten af oktober placerede Struer kommune et vejskilt ved indkørslen til Folkeskoven, Hjermvej.

Oktober 2021: Næste kapitel i folkeskovens historie kommer til at omfatte friluftsspidsen, og placering af Skovdyrkernes donation af større træer og en sten med folkeskovens kontrafej på. Der vil også blive rejst en sponsorsøjle.Sponsorer og samarbejdspartner:

Hovedsponsorer


Struer - Lemvig
Gråbøl Fonden


Guldsponsorer

SølvsponsorerBronzesponsorer