FORSIDE

SKOLER

BLIV MEDLEM

VÆR MED

STØT

PROJEKT

HISTORIE

OM OS

KONTAKT


HISTORIE

Under valgkampen til kommunalvalget i 2017 lancerede Alternativet Struer-Lemvig et projekt, der havde til formål at skabe en bynær skov i Struer kommune. Projektet skulle finansieres ved en indsamling blandt kommunens borgere og målsætningen var at indsamle 50.000 kr. Projektet blev opdaget af sangeren Lukas Graham, der donerede 50.000 kr. til projektet. Derudover blev der indsamlet 10.000 til folkeskoven.

I første halvdel af 2018 blev der i samarbejde med Struer kommune fundet et egnet stykke jord for enden af Park Alle og der blev arbejdet på at konkretisere projektet med udgangspunkt i denne placering.

I juni 2018 blev der, på opfordring fra kommunen, stiftet en upolitisk forening - “Struers Folkeskov”, der har til formål at planlægge etablering og herefter stå for driften af folkeskoven. Alternativet har, når etableringen af folkeskoven er endeligt godkendt af kommunen, forpligtet sig på at bidrage med finansiering af træer ved anvendelse af de indsamlede midler, i alt 60.000 kr.

I sidste halvdel af 2018 hvervede foreningen Struers Folkeskov ca. 100 medlemmer og bestyrelsen udarbejdede et projektforslag til etablering af folkeskoven forenden af Park Alle til Teknik, Miljø og Klimaudvalget.

På TMK-udvalgsmødet i februar 2019 blev planerne om etablering af folkeskoven på dette areal dog sat i bero og der blev arbejdet på at finde en ny placering.

I april 2019 fandt kommunen en ny potentiel placering ved Kvistrup Møllebæk og foreningen Struers Folkeskov blev bedt om at udarbejde et nyt projektforslag til behandling i TMK-udvalget i november 2019, hvorefter kommunen efter at have godkendt projektforslaget, udarbejdede en brugsaftale mellem kommunen og foreningen Struers Folkeskov.Sponsorer og samarbejdspartner:

Hovedsponsorer


Struer - Lemvig
Gråbøl Fonden


Guldsponsorer

SølvsponsorerBronzesponsorer